Välkommen till Nedre Ljungans Sportfiske!

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och omfattar fisket i Ljungan från Viforsen till havet.

Fiskevårdsområdet har beslutat att förvalta fisket med hjälp av en förvaltningsgrupp.
Gruppen har delegation från fiskevårdsområdet att i samråd verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service.

Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring med mera, som redovisas till styrelsen för slutligt fastställande på fiskevårdsområdets årsstämma.

”Nedre Ljungans Sportfiske” finns också på Facebook. Klicka här: Nedre Ljungans Sportfiske

 

Besökare online:  och idag:  . Besökare totalt:  sedan 2021-04-05.