"Skravlet" nedströms Grenforsen

3 mars 2024
SÄSONGSSTART MARS 2024 VÄLKOMMEN.
Trevligt att flera fiskare besöker oss nu vid säsongstarten.
En påminnelse om de regler som gäller vid Catch and release.
En rekommendation som underlättar återutsättningen avsevärt är att använda håv om det är möjligt.
Vi ser tyvärr bilder på sociala medier och även i fiskerapporterna där fiskare lyfter upp fisk ur vattnet som sedan återutsätts. Det är ej tillåtet! Fiskens inälvor kan skadas eftersom de trycks ihop.
Slemskiktet kan skadas. Fisken andas i vattnet, inte upplyft i luften. Etiskt ej försvarbart.

Detta står i reglerna:
”Catch and release:
Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas.
Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossas med kroklossare (peang).”

Länk till fiskereglerna:
https://nedreljunganssportfisk.se/fiskeregler-2024/

21 februari 2024
 MEDVÄRDESSKATT PÅ FISKEKORT FRÅN OCH MED I ÅR.
Från och med år 2024 är Nedre Ljungans fiskeområdesförening skyldig att
betala mervärdeskatt med 25 procent av försäljningspriset på fiskekorten. 
Mervärdesskatt är en indirekt och allmän skatt på konsumtion.
Skatten ska betalas till staten.
Fiskevårdsområdesförening får ingen del av skatten utan den går in i statskassan.
Av den anledningen har fiskekortspriserna höjts med 25 procent.

17 januari 2024
LAXSKYDDARE.SE:  ”Öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren”.
Klicka på länken så kan du läsa brevet.
Öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren

27 oktober 2023
SÖDRA VIFORSEN ÄR MER LÄTTILLGÄNGLIG NU.
Friluftsenheten, Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundsvalls kommun har byggt en trapp till fiskeplatsen vid södra Viforsen. Stort tack till friluftsenheten från oss alla som fiskar i Ljungan. 
Södra Viforsen är en populär fiskeplats för fiske i första hand efter harr men även efter havsöring.
Välkommen!

13 juli 2023
ÖRINGSFISKET TILLÅTET FRÅN OCH MED DEN 16/7 2023. VÄLKOMMEN
Från och med söndagen den 16/7 2023 till och med lördagen den 14/10 2023 är det åter tillåtet att fiska havsöring i Nedre Ljungan.
Följande regler gäller för fisket:
All vild havsöring (ej fenklippt) ska återutsättas
Max en fenklippt (odlad) havsöring över 50 cm får avlivas per dygn
Hantera fisk som ska återutsättas varsamt. Fisk som ska återutsättas får inte lyftas över vattenytan eller dras upp på land. Gäller även vid fotografering. Använd gärna peang för att lossa kroken.
Fiske efter lax är förbjudet enligt fiskestadgan. Riktat fiske efter lax är således förbjudet. Om du ändå får en lax ska den återutsättas varsamt.
All fångst av havsöring ska rapporteras på ifiske inom 48 timmar. Även återutsatt havsöring och eventuell lax ska rapporteras. Viktigt för att vår fångststatistik ska bli korrekt.
Vid flugfiske med flugspö under tiden 16 juli till och med 14 oktober är det tillåtet att använda max sjunkspets 6 och linan måste bestå av en flytdel. Linor som sjunker snabbare är inte tillåtna.
Fisketillsynspersonerna har tolkningsföreträde angående fiskereglerna.
Kontakta gärna oss på förvaltningen om du har frågor om fisket. Kontaktuppgifter finns på iFiske och på vår hemsida.
Länk till fiskereglerna https://nedreljunganssportfisk.se/fiskeregler-2023/

28 april 2023
VARNING!
Förändrade flöden vecka 18. 
Statkraft har rustat upp kraftverket i Viforsen. Ett nytt löphjul ska trimmas in vecka 18. Flödena kommer att variera onormalt, framför allt under onsdagen den 3:e och torsdagen den 4:e maj. Det startas med en sänkning och efterföljs av en onormalt snabb höjning under torsdagen den 4 maj. Var uppmärksam på detta om du vistas vid älven. Varningsskyltar kommer att finnas på flera platser.

Mer information finns på länken https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2022/forandrade-floden-i-viforsen/

8 december 2022
FISKEREGLER FÖR ÅR 2023. HÖSTFISKET EFTER HAVSÖRING ÅTER TILLÅTET.
Styrelse för fiskevårdsområdet har beslutat om 2023 års fiskeregler. Reglerna ska också godkännas av fiskestämman under våren.
Elfisket efter laxyngel och havsöring visar en täthet som gör att vi åter kan tillåta fiske efter havsöring under sensommaren och hösten. Fiske efter lax är dock förbjudet hela året. Fiske efter havsöring är förbjudet från 1 juni till och med 15 juli. Vid flugfiske med flugspö under tiden 16 juli till och med 14 oktober är det tillåtet att använda max sjunkspets 6 och linan måste bestå av en flytdel. Fångst av havsöring är begränsad till en fenklippt (odlad) havsöring per dygn.
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november samt från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik. 
Se aktuella fiskeregler under meny Fiskeregler 2023.

15 november 2022.
FISKET ÖPPNAR IGEN EFTER HÖSTSTOPPET. VÄLKOMMEN
Fisket i Nedre Ljungan öppnar igen. Fiske tillåtet från och med onsdagen den 16 november 2022 fram till årsskiftet.
Läs igenom reglerna innan du börjar fisket. Se länk!
https://www.flugfiskenedreljungan.se/fiskeregler

18 juni 2022.
STATKRAFT VARNAR FÖR HÖGA FLÖDEN!
Statkraft har renoverat Viforsens kraftverk. Anläggningen kommer att trimmas in under några ännu ej fastställda dagar i juli 2022. Varning för snabba flödesförändringar. Håll dig underrättad om du planerar att fiska den tiden.
Se länk!
https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2022/forandrade-floden-i-viforsen/

10 juni 2022.
REGELÄNDRING FRÅN OCH MED DEN 10/6-22:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler efter gädda och abborre är tillåtet från sista forsen (sista båtfiskezonen, se skylt) till mynningen i havet. 
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans Sportfiske.

26 april 2022.
FISKEREGLER – PÅMINNELSE OM HANDHAVANDE VID ÅTERUTSÄTTNING OCH REGISTRERING AV FÅNGST.
Klicka på länken för att läsa: Påminnelse om handhavande vid återutsättning och registrering av fångst.

13 april 2022.
REMISS
Remiss om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön. Se länk!
På de sista sidorna finns förslaget gällande Ljungans fredningsområde.
FVO kommer att svara på remissen. Remisstiden går ut den 4/5.
https://www.havochvatten.se/download/18.6922078617fe71d7bf2b96ca/1649858225292/Dnr%201388-2022_Remiss%20HaV%20föreskrifter%20Östersjön%20laxfiske%20fasta%20redskap.pdf

7 april 2022.
MOTIVERING TILL FÖRÄNDRING AV FISKEREGLER I NEDRE LJUNGAN.
Klicka på länken för att läsa:  Motivering till förändring av fiskeregler Nedre Ljungan

5 april 2022.
ÄNDRADE REGLER PGA LAXENS AKUTA SITUATION I LJUNGAN. Gäller från och med 5 april 2022.Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening har efter samråd med huvudsakligen Länsstyrelsen i Västernorrland, men även Havs- och vattenmyndigheten, fattat beslut om ändrade fiskeregler i Ljungan fiskesäsongen 2022.
Se nedanstående utdrag från fiskereglerna:

”Särskilda bestämmelser med anledning av laxens akuta situation:
För att undvika fångst av lax gäller ytterligare begränsningar för redskap och fiskemetoder under tiden 1 juni till och med 14 oktober. Vid flugfiske är det endast tillåtet med utrustning för harrfiske; enhandsspö max 10 fot, max 0,25 mm tafs, harrflugor max storlek 10 och vid spinn/haspelfiske endast flytande dupp/flöte med harrflugor max storlek 10.”

”Fredningstider:
Fiske efter lax är förbjudet hela året. 
Fiske efter havsöring är förbjudet från 1 juni till och med 14 oktober.
Fiske efter harr är förbjudet från 15 mars till och med 15 maj.
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november samt från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik.”

Fullständiga fiskeregler finns att läsa på länken https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Länk till hemsidan https://nedreljunganssportfisk.se

Priset på dygnskort kommer att sänkas från och med 1 juni 2022 till 150 kr.

De som har årskort inköpta from 16/7-21 och som berörs av regelförändringen får förlängning tom 31 maj 2023. Även de som köper årskort under våren får förlängning till den 31/5.

Kontaktpersoner
Kenneth Ottosson 070-6078422
Leo Oras 072-5282732

29 januari 2022.
GLÄDJANDE BEDSKED OM STÅNGÅN.
Nu ska dammarna i Stångån rivas. Läs gärna mer på länken!

Välkommen till Nedre Ljungan!