"Skravlet" nedströms Grenforsen

8 december 2022
FISKEREGLER FÖR ÅR 2023. HÖSTFISKET EFTER HAVSÖRING ÅTER TILLÅTET.
Styrelse för fiskevårdsområdet har beslutat om 2023 års fiskeregler. Reglerna ska också godkännas av fiskestämman under våren.
Elfisket efter laxyngel och havsöring visar en täthet som gör att vi åter kan tillåta fiske efter havsöring under sensommaren och hösten. Fiske efter lax är dock förbjudet hela året. Fiske efter havsöring är förbjudet från 1 juni till och med 15 juli. Vid flugfiske med flugspö under tiden 16 juli till och med 14 oktober är det tillåtet att använda max sjunkspets 6 och linan måste bestå av en flytdel. Fångst av havsöring är begränsad till en fenklippt (odlad) havsöring per dygn.
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november samt från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik. 
Se aktuella fiskeregler under meny Fiskeregler 2023.

15 november 2022.
FISKET ÖPPNAR IGEN EFTER HÖSTSTOPPET. VÄLKOMMEN
Fisket i Nedre Ljungan öppnar igen. Fiske tillåtet från och med onsdagen den 16 november 2022 fram till årsskiftet.
Läs igenom reglerna innan du börjar fisket. Se länk!
https://www.flugfiskenedreljungan.se/fiskeregler

18 juni 2022.
STATKRAFT VARNAR FÖR HÖGA FLÖDEN!
Statkraft har renoverat Viforsens kraftverk. Anläggningen kommer att trimmas in under några ännu ej fastställda dagar i juli 2022. Varning för snabba flödesförändringar. Håll dig underrättad om du planerar att fiska den tiden.
Se länk!
https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2022/forandrade-floden-i-viforsen/

10 juni 2022.
REGELÄNDRING FRÅN OCH MED DEN 10/6-22:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler efter gädda och abborre är tillåtet från sista forsen (sista båtfiskezonen, se skylt) till mynningen i havet. 
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans Sportfiske.

26 april 2022.
FISKEREGLER – PÅMINNELSE OM HANDHAVANDE VID ÅTERUTSÄTTNING OCH REGISTRERING AV FÅNGST.
Klicka på länken för att läsa: Påminnelse om handhavande vid återutsättning och registrering av fångst.

13 april 2022.
REMISS
Remiss om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön. Se länk!
På de sista sidorna finns förslaget gällande Ljungans fredningsområde.
FVO kommer att svara på remissen. Remisstiden går ut den 4/5.
https://www.havochvatten.se/download/18.6922078617fe71d7bf2b96ca/1649858225292/Dnr%201388-2022_Remiss%20HaV%20föreskrifter%20Östersjön%20laxfiske%20fasta%20redskap.pdf

7 april 2022.
MOTIVERING TILL FÖRÄNDRING AV FISKEREGLER I NEDRE LJUNGAN.
Klicka på länken för att läsa:  Motivering till förändring av fiskeregler Nedre Ljungan

5 april 2022.
ÄNDRADE REGLER PGA LAXENS AKUTA SITUATION I LJUNGAN. Gäller från och med 5 april 2022.Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening har efter samråd med huvudsakligen Länsstyrelsen i Västernorrland, men även Havs- och vattenmyndigheten, fattat beslut om ändrade fiskeregler i Ljungan fiskesäsongen 2022.
Se nedanstående utdrag från fiskereglerna:

”Särskilda bestämmelser med anledning av laxens akuta situation:
För att undvika fångst av lax gäller ytterligare begränsningar för redskap och fiskemetoder under tiden 1 juni till och med 14 oktober. Vid flugfiske är det endast tillåtet med utrustning för harrfiske; enhandsspö max 10 fot, max 0,25 mm tafs, harrflugor max storlek 10 och vid spinn/haspelfiske endast flytande dupp/flöte med harrflugor max storlek 10.”

”Fredningstider:
Fiske efter lax är förbjudet hela året. 
Fiske efter havsöring är förbjudet från 1 juni till och med 14 oktober.
Fiske efter harr är förbjudet från 15 mars till och med 15 maj.
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november samt från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik.”

Fullständiga fiskeregler finns att läsa på länken https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Länk till hemsidan https://nedreljunganssportfisk.se

Priset på dygnskort kommer att sänkas från och med 1 juni 2022 till 150 kr.

De som har årskort inköpta from 16/7-21 och som berörs av regelförändringen får förlängning tom 31 maj 2023. Även de som köper årskort under våren får förlängning till den 31/5.

Kontaktpersoner
Kenneth Ottosson 070-6078422
Leo Oras 072-5282732

29 januari 2022.
GLÄDJANDE BEDSKED OM STÅNGÅN.
Nu ska dammarna i Stångån rivas. Läs gärna mer på länken!

21 oktober 2021.
FLÖDESAVVIKELSE I NEDRE LJUNGAN
Torsdagen den 14/10 vid lunchtid och på eftermiddagen inträffade flödesavvikelser i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk. 
Statkraft har informerat om händelsen på sin hemsida. Se länk!
https://www.statkraft.se/media/news-and-stories/archive/2021/flodesavvikelse-i-viforsen/

SVT Västernorrland har två reportage om flödesförändringen Se länkarna!
https://svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/leo-blev-nastan-strandsatt-nar-vattnet-kraftigt-borjade-stiga-fick-skynda-mig-tillbaka
https://svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/statkraft-backar-efter-forandrad-vattenniva-vi-tar-det-har-pa-allvar

15 oktober 2021.
Från och med fredag 15 oktober är allt fiske stoppat i Nedre Ljungan.
Anledningen är att skydda laxens och havsöringens lek. Fisket startar igen den 16 november.
Välkommen då till ett förvinterfiske i Nedre Ljungan!

10 juli 2021.
LAXFÄLLOR LÖSES IN I LJUNGANS FREDNINGSOMRÅDE.
Nedre Ljungans FVOF har tillsammans med Stiftelsen för Östersjölaxen löst in tre laxfällor i Ljungans fredningsområde.
Se länk från SVT Nyheter Västernorrland.

21 maj 2021.
Förlängning av vårfisket efter havsöring i Nedre Ljungan. Pga den försenade våruppgången av havsöring i Nedre Ljungan har förvaltningsgruppen beslutat att förlänga vårfisket efter havsöring till och med tisdagen den 15 juni 2021. Det innebär att förbudet att fiska efter havsöring gäller tiden 16/6 – 15/7 2021.

Välkommen till Nedre Ljungan!