Fångstrapport.
Fångstrapportering av lax och havsöring i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk.
Vid återutsättning är det tillräckligt att uppskatta längd och vikt. Korrekt fiskeplats skall anges.
Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. Fångstrapporteringen hanteras via iFiske.

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bland annat genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas.
Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket.

Rapportera din fångst, ifiske.se

Statistik över rapporterade fiskar, ifiske.se