Fiskekortspriser för Nedre Ljungan 2023.
Årskort 2000 kr gäller från köpets datum till samma datum året därpå.
Dygnskort kostar 200 kr från och med 1 mars.

Fiskekort köper du genom: IFiske – Nedre Ljungans Sportfiske