Plan för fiskevård
Syftet med fiskevård i Ljungan är framför allt att uppnå maximal naturlig reproduktion genom att återställa Ljungan i så ursprungligt skick som möjligt. Detta gäller även biflöden.

Biotopvård
Den enskilt viktigaste åtgärden är att restaurera de sträckor som påverkats av flottledsrensningar för att på så sätt förbättra befintliga lek- och uppväxtområden för i huvudsak lax och havsöring.

Denna s.k. biotopvård har genomförts i Viforsen (1996), Krokforsen (1996, 2016-2017), Grenforsen (1996, 2015-2017), Allstaforsen (2010, 2012-2017), Nolbyströmmen (1996, 2015-2016), Järnvägsforsen (2002-2003, 2016-2018), Dingersjöforsen (1999, 2002, 2016) och forsen nedströms Tolvsnacken 2018-2019.

Biotopåtgärder är inplanerade i Järnvägsforsen i samband med att gamla järnvägsbron rivs ut under sommaren/hösten 2021.

Avsikten är att fortsätta med biotopåtgärder tills samtliga sträckor som påverkats av flottledsrensningar är åtgärdade. Det som i huvudsak begränsar genomförandet är finansiering, vattenföring och tillstånd.
Även biflöden har åtgärdats i viss utsträckning och kommer att åtgärdas framöver. Restaurering av Stångån kommer att genomföras de närmaste åren. Detta projekt har pågått sedan 2014 och förhoppningsvis kan åtgärder påbörjas 2021 under förutsättning att tillstånd erhålls. Åtgärderna innebär bland annat utrivning av kraftverk och dammar.