(Exempel på en "fet" havsöring, 1,8 kg längd 50 cm. Fångst "Stocken" 14/8 2008)

Fultonvärdet, eller konditionsfaktorn som detta värde även kallas, anger tillsammans med 
havsöringens  fjäll och fenor ett mått på hur väl konditionerad fisken är.

En fisk med blanka och lossnade fjäll, svarta och hela fenor  samt med ett fultonvärde på 
över 1,1 anses generellt som bra.

Man bör dock alltid studera hur pass fet fisken är om buken innan man bestämmer sig för
att klubba den.

Vissa havsöringar har ett lågt fultonvärde på grund av sin sitt smala stjärtparti och andra
har ett fultonvärde på över 1,1 trots att buken kanske är lite hängig.

En dåligt konditionerad fisk smakar inte bra och gör sig bättre i älven och havet.

Återutsätt fisk varsamt och helst utan att lyfta denna ur vattnet och upp på land.

Vikt i gram:

Längd i centimeter:

Beräknas enligt: fultonvärde = vikt * 100 / längd^3