Nu när vi ofta återutsätter fisken (C&R) så kan det vara intressant att beräkna vikten
på Harr, Havsöring och Lax.

Det gör du genom att mäta längden på fisken från nosen till stjärtfenan.

Observera att Ljungans lax är extremt kort och tjock. En fisk på 100 cm väger
 lite över 12 kg!! (detta gäller nystigen fisk som är fångad i juni, juli, augusti och
 att honorna alltid är tyngst, romstinna)

En tidigt vårfångad fisk (lax el. havsöringsbesa) är mycket smal.
 Dessa fiskar är utlekta och i mycket  dålig kondition, och man ska återutsetta dessa fiskar.

Det datavärde som jag använder i javascriptet är ett medelvärde av alla fångade
 fiskar under årens lopp.

Längd i cm:Vill du ha vikten på nystigen sommarhavsöring (15 juni - 15 augusti)
Det är ofta stora, feta leköringar,
klicka då på denna ruta:


Vill du ha vikten på en nystigen våröring - blänkare,
klicka då på denna ruta:


Vill du ha vikten på en nystigen höstöring - gallöring,
klicka då på denna ruta:


Vill du ha vikten på en återutsatt lax-besa,
klicka då på denna ruta:


Vill du ha vikten på en återutsatt havsörings-besa,
klicka då på denna ruta:


Beräknad vikt: Kg

Göran Hultgren
Njurunda
©2015

(Detta javascript är från webbsidan Flugfiske i Norrbotten"
samt modifierad av Göran Hultgren 2011)