Fiskeregler  –  Påminnelse om handhavande vid återutsättning och registrering av fångst.

Ibland dyker det upp trofébilder på sociala medier som strider mot våra regler om återutsättning och registrering. Våra fiskeregler tillåter inte att fisk som återutsätts lyfts ur vattnet för t.ex fotografering. All lax och havsöring ska dessutom registreras på iFiske inom 48 timmar. Länk https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

Citat regler:

”Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas.
Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossa med kroklossare (peang).”

Hantera fisk som återutsätts försiktigt. Undvik att ta i fisken om det inte är nödvändigt för att ”återuppliva” fisken. Slemskiktet påverkas då vilket kan leda till hudskador. Fisken mår inte bra av att lyftas upp ur vattnet eftersom den till skillnad från oss människor måste vara i vattnet för att få syre i kroppen.

Att inte följa våra regler kan innebära risk för kontrollavgift och indraget fiskekort. Läs mer på länken https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Med vänlig hälsning,

Förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske