Fiske i  byarna Tuna och Allsta .

I den övre delen av Nedre Ljungans FVO  finns fisket i Ljungan samt Östtjärn, Vintertjärn, Sommartjärn och Klingstatjärnen.

Östtjärn har ett eget fiskekort, se IFiske – Östtjärns P&T.
I de övriga tjärnarna är fisket gratis.

Se länk till  Karta