Vattentemperatur.
Uppdaterad:     2024-04-09
Plats:                     Grimman kl 14.40
Temperatur:      1,9 grader

Vattenflöde.
Statkraft redovisar vattenflödet vid Viforsens kraftverk. Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 kubikmeter per sekund, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också.
Medelvattenföringen över året är 127 kubikmeter per sekund.

Vattenflödet i Viforsen.